Aktualności


Drodzy Państwo !

Data:
Kategoria: Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku rozpoczął prace nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzesko na lata 2021-2026. Strategia wyznacza cele i niezbędne kierunki działań, których wdrożenie pozwoli na podjęcie prób rozwiązania problemów na terenie Gminy Brzesko. Zależy nam aby mieli Państwo możliwość udziału w tworzeniu w/w dokumentu. Zwracamy się zatem  z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety.

Wypełnioną ankietę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku ( pokój nr 2 –  sekretariat) lub wysłać drogą e-mail na adres mops@brzesko.pl w terminie do 1.03.2021roku.

ANKIETA