DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

2021

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2021

Głównym celem Programu realizowanego przez Gminę Brzesko- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku, jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

-dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

-osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego

DOFINANSOWANIE PROJEKTU-      13.148zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU- 13.148 ZŁ


FUNDUSZU PRACY

Program asystent rodziny na rok 2021

Głównym celem Programu realizowanego przez Gminę Brzesko- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku, jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów zatrudnionych przez tut. Ośrodek.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU-      2.000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU- 2.500 ZŁ


2022

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2022

Głównym celem Programu realizowanego przez Gminę Brzesko- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku, jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

-dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

-osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego

DOFINANSOWANIE PROJEKTU-      515.763 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU- 515.763 ZŁ


FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

OPIEKA WYTCHNIENIOWA- edycja 2022

Głównym celem Programu realizowanego przez Gminę Brzesko- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku, jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

-dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

-osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności orzeczenie równoważne

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego lub całodobowego.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU-      32.640 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU-  32.640 ZŁ


FUNDUSZU PRACY

Program asystent rodziny na rok 2022

Głównym celem Programu realizowanego przez Gminę Brzesko- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku, jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów zatrudnionych przez tut. Ośrodek.

 DOFINANSOWANIE PROJEKTU-      2.040 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU- 2.500 ZŁ


2023

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

OPIEKA WYTCHNIENIOWA- edycja 2023

Głównym celem Programu realizowanego przez Gminę Brzesko- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku, jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

-dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

-osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności orzeczenie równoważne

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego lub całodobowego.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU-      36.234,32 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU- 36.234,32 zł


FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023

Głównym celem Programu realizowanego przez Gminę Brzesko- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku, jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

-dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

-osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego

DOFINANSOWANIE PROJEKTU-      979.296,69 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU- 979.296,69 ZŁ


2024

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością- dla jst

 edycja 2024

Głównym celem Programu realizowanego przez Gminę Brzesko- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku, jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

-dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

-osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego

 DOFINANSOWANIE PROJEKTU- 1.225.989 zł. 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU- 1.225.989 ZŁ


FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA JST- edycja 2024

Głównym celem Programu realizowanego przez Gminę Brzesko- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku, jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

-dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

-osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności orzeczenie równoważne

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego lub całodobowego.

DOFINANSOWANIE PROJEKTU- 38.556 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU- 38.556 zł