Dzienny Dom „Senior+” w Brzesku jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób starszych działającym w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku. Siedziba Dziennego Domu „Senior+” mieści się w Brzesku przy ul. Okocimskiej 44 (parter budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej).

 

 

 

 

 

 

 

 

Placówka funkcjonuje od 2018 r. w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 ustanowionego Uchwałą Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020.

Dla kogo?

Dzienny Dom „Senior+” dysponuje 20 miejscami dziennego pobytu dla Seniorów. Zajęcia odbywają się w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Oferta Dziennego Domu „Senior+” skierowana jest do osób w wieku powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych na terenie miasta i gminy Brzesko.

Oferowane wsparcie:

Seniorzy mogą skorzystać z szerokiej oferty usług:

  • socjalnych;
  • edukacyjnych;
  • kulturalno – oświatowych;
  • sportowo – rekreacyjnych i aktywności ruchowej;
  • aktywizujących społecznie i terapii zajęciowej;

 

Każdy z uczestników ma zapewnione drugie śniadanie, gorący posiłek oraz transport na zajęcia z i do miejsca zamieszkania.

Do dyspozycji Seniorów przeznaczone są odpowiednio wyposażone pomieszczenia, dostosowane również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na co dzień uczestnicy mogą korzystać między innymi z sali do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej wyposażonej w sprzęt odpowiedni do potrzeb i sprawności Seniorów,  kuchni i jadalni, pokoju do odpoczynku, szatni, pomieszczenia klubowego wyposażonego w komputery z dostępem do Internetu, biblioteczkę i prasę, a w ciepłe dni z tarasów i ogrodu.

Opiekę uczestnikom zapewnia wykwalifikowana kadra. Seniorzy mają możliwość korzystania ze wsparcia pracownika socjalnego, terapeuty zajęciowego, fizjoterapeuty i pielęgniarki oraz opiekunów.

 

Rekrutacja uczestników:

Wypełnione i kompletne dokumenty rekrutacyjne (wniosek, kwestionariusz osobowy oraz wystawione przez lekarza POZ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pobytu i do uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych  prowadzonych przez Dzienny Dom „Senior+”) należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku.

Pobierz:   Kwestionariusz zgłoszenia, Wniosek, Zaświadczenie lekarskie

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. 1508 z późn. zm.) wydanie decyzji administracyjnej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Brzesku przyznającej kandydatowi miejsce w Dziennym Domu „Senior+” w Brzesku oraz ustalającej kwotę odpłatności za pobyt następuje po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku. Osoby posiadające dochód niższy lub równy kryterium dochodowemu uprawniającemu do korzystania pomocy społecznej są zwolnione z ponoszenia odpłatności za pobyt w placówce.

Wysokość opłat za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” określa Uchwała Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Brzesku.

 

Skontaktuj się z nami!

 

Dzienny Dom „Senior+”

ul. Okocimska 44

32-800 Brzesko

tel. 14 68 48 595 lub 507-820-899

email: senior@mops.brzesko.pl

godziny pracy: pon.- pt.: 8.00 -16.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Mickiewicza 21

32-800 Brzesko

tel. 14 66 315 83

email: mops@brzesko.pl

godziny pracy: pon.- pt.: 7.30 -15.30

 

 

Funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Programu Senior+ na lata 2015-2020 oraz z środków Gminy Brzesko.

Polub nas na Facebooku: https://www.facebook.com/senior.brzesko