Dzienny Dom „Senior+” w Brzesku jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób starszych, działającym w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku. Siedziba Dziennego Domu „Senior+” mieści się w Brzesku przy ul. Okocimskiej 44 (parter budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej).

Placówka funkcjonuje od 2018 roku w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025 ustanowionego Uchwałą nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 M.P. 2021 poz. 10 będącego kontynuacją Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.

Dla kogo?

Oferta Dziennego Domu „Senior+” skierowana jest do osób w wieku powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych na terenie miasta i gminy Brzesko.

Oferowane wsparcie:

Dzienny Dom „Senior+” w Brzesku dysponuje 20 miejscami dziennego pobytu dla Seniorów. Zajęcia odbywają się w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Seniorzy mogą skorzystać z szerokiej oferty usług:

  • socjalnych;
  • edukacyjnych;
  • kulturalno – oświatowych;
  • sportowo – rekreacyjnych i aktywności ruchowej;
  • aktywizujących społecznie i terapii zajęciowej;

Każdy z uczestników ma zapewnione drugie śniadanie, gorący posiłek oraz transport na zajęcia z i do miejsca zamieszkania.

Do dyspozycji Seniorów przeznaczone są odpowiednio wyposażone pomieszczenia, dostosowane również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na co dzień uczestnicy mogą korzystać między innymi z sali do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej wyposażonej w sprzęt odpowiedni do potrzeb i sprawności Seniorów,  kuchni i jadalni, pokoju do odpoczynku, szatni, pomieszczenia klubowego wyposażonego w komputery z dostępem do Internetu, biblioteczkę i prasę, a w ciepłe dni z tarasów.

Opiekę uczestnikom zapewnia wykwalifikowana kadra. Seniorzy mają możliwość korzystania ze wsparcia terapeuty zajęciowego, fizjoterapeuty, opiekunów oraz innych specjalistów zatrudnianych stosownie do pojawiających się potrzeb. 

Rekrutacja uczestników:

Wypełnione i kompletne dokumenty rekrutacyjne (wniosek, kwestionariusz osobowy oraz wystawione przez lekarza POZ zaświadczenie lekarskie) należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku.

Pobierz:   dokumenty rekrutacyjne

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. 1876 z późn. zm.) wydanie decyzji administracyjnej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Brzesku przyznającej kandydatowi miejsce w Dziennym Domu „Senior+” w Brzesku oraz ustalającej kwotę odpłatności za pobyt następuje po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku. Osoby posiadające dochód niższy lub równy kryterium dochodowemu uprawniającemu do korzystania pomocy społecznej są zwolnione z ponoszenia odpłatności za pobyt w placówce.

Wysokość opłat za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” określa Uchwała Rady Miejskiej w Brzesku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Brzesku.

 Skontaktuj się z nami! 

Dzienny Dom „Senior+”

ul. Okocimska 44

32-800 Brzesko

tel. 14 68 48 595 lub 507-820-899

email: senior@mops.brzesko.pl

godziny pracy: pon.- pt.: 8.00 -16.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Mickiewicza 21

32-800 Brzesko

tel. 14 66 315 83

email: mops@brzesko.pl

godziny pracy: pon.- pt.: 7.30 -15.30

Funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  w ramach Programu Senior+ na lata 2021-2025 oraz z środków Gminy Brzesko.

Informacje o bieżącej działalności Dziennego Domu „Senior+”, relacje z wydarzeń i zdjęcia  znajdują się na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/senior.brzesko

Zapraszamy do polubienia i  odwiedzania strony.