Aktualności


Dodatek osłonowy w 2024 r. – informacja

Data:
Kategoria: Aktualności

W przypadku, gdy nie zostanie podany adres poczty elektronicznej do wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w 2024r. istnieje możliwość osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w siedzibie MOPS Brzesko ul. Mickiewicza 21.

oraz

W przypadku, gdy nie zostanie podany adres poczty elektronicznej do wniosku o refundację podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r. lub w 2024r. istnieje możliwość osobistego odebrania informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT w siedzibie MOPS Brzesko ul. Mickiewicza 21.