Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez kryterium dochodowego. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres, trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., należy złożyć wniosek.
Wnioski będzie można składać od 1 lutego 2021 r. online przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS , a od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
Przypominamy, że od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście.
Nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego.
Natomiast odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana tego prawa, a także rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, nadal będą następowały w formie decyzji administracyjnej.

Formularz dotyczący składu rodziny, pobytu za granicą oraz sytuacji zawodowej w Polsce

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE „POWIĄZANIA TRANSGRANICZNEGO” POMIĘDZY POLSKĄ A WIELKĄ BRYTANIĄ – dla Polaków

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE „POWIĄZANIA TRANSGRANICZNEGO” POMIĘDZY POLSKĄ A WIELKĄ BRYTANIĄ – dla Brytyjczyków

W celu zapewnienia szybszej realizacji świadczeń prosimy wszelkie wymagane załączniki w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i wychowawczych kierować bezpośrednio do pracowników obsługujących dany rejon:

  1. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (praca za granicą) – wszystkie miejscowości oraz miejscowość Poręba Spytkowska mgrudzien@mops.brzesko.pl
  1. Jadowniki, Szczepanów egrzesik@mops.brzesko.pl
  1. Wokowice, Okocim, Jasień mkornas@mops.brzesko.pl
  1. Bucze, Sterkowiec, Mokrzyska ematura@mops.brzesko.pl
  1. Brzesko ulice: os. Jagiełły, Ogrodowa, Browarna, Legionów Piłsudskiego, Bohaterów Westerplatte, Okocimska Cegielniana, Barona Jana Goetza, Jana III Sobieskiego, Solskiego, Kołłątaja, Pomianowska, Spokojna, Powstańców Warszawy, Czarnowiejska ajanikowska@mops.brzesko.pl
  1. Brzesko pozostałe ulice tomgora@mops.brzesko.pl

ulotka dotycząca nowego okresu świadczeniowego.pdf

ulotka dotycząca programu.pdf