Aktualności


Zapytanie ofertowe – świadczenie usług asystenta rodziny dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku w roku 2024

Data:
Kategoria: Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku informuje, iż ogłoszono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na usługi asystenta rodziny na rok 2024. Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, poza ustawą PZP. Szczegóły zamówienia określa załączony SWZ.

 PLIK SWZ.doc