Aktualności


„Szanuj starość, to twoja przyszłość”

Data:
Kategoria: Aktualności

14 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Seniora. Dzień ten jest okazją do zwrócenia uwagi na zagadnienie dotyczące jakości życia osób starszych i okazją do uczczenia i podziękowania Seniorom za ich wkład w nasze życie.

Starość bardzo często postrzegana jest stereotypowo jako etap życia pełen bólu, chorób, niesamodzielności, cierpienia i nierzadko samotności.  Nie zawsze jednak tak musi być.  Seniorzy dzięki  bogatym doświadczeniom życiowym jakie posiadają odgrywają bardzo ważną rolę w społeczeństwie poprzez wspieranie młodszych pokoleń w rozwoju osobistym, rodzinnym i zawodowym.

Z tej okazji chcemy życzyć wszystkim Seniorom dobrego zdrowia, pogody ducha, nieustającej energii, aby czas jesieni życia upływał aktywnie. Zachęcamy osoby starsze do dbania o sprawność intelektualną i fizyczną poprzez udział w zajęciach dedykowanych specjalnie dla nich.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku poprzez realizacje swoich statutowych zadań, zapewnianie usług opiekuńczych oraz wdrażanie różnego rodzaju programów podejmuje szereg działań wspierających seniorów. Jednym z priorytetowych zadań Ośrodka
w zakresie polityki senioralnej jest prowadzenie Dziennego Domu „Senior+”, którego celem jest aktywizacja osób starszych. Placówka przeznaczona jest dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców Gminy Brzesko w wieku powyżej 60 roku życia. Dom zapewnia opiekę, gorący posiłek, transport z i do miejsca zamieszkania oraz szeroką ofertę zajęć. Aktualnie prowadzony jest nabór uczestników. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku przy ulicy Mickiewicza 21, w siedzibie Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Okocimskiej 44 lub telefonicznie pod numerem telefonu: 14 66 315 83, 507-820-899.

Wszystkich Seniorów oraz ich opiekunów zapraszamy do zapoznania się z ofertą placówki. Często poznanie nowych osób to sposób na walkę z samotnością, a także okazja do rozwoju osobistego, odkrycia swoich pasji nawet w okresie złotego wieku!

 

 

Bogusława Czyżycka – Paryło

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku

wraz pracownikami