Aktualności


Przedłużenie okresu wypłaty świadczenia pieniężnego powyżej 120 dni za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Data:
Kategoria: Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku informuje o możliwości przedłużenia okresu wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na okres dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sytuacji, gdy obywatel Ukrainy:

– posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art.5 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

– posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

– ukończył 60. rok życia (kobiety) albo 65. rok życia (mężczyźni)

– jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia;

– samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

– jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

Wnioski rozpatrywane będą indywidualnie w każdej sprawie.