Aktualności


Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Data:
Kategoria: Aktualności

Program FEPŻ jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Podprogram 2023 FEPŻ

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 1.823,60 zł,
  • w przypadku rodziny – 1.410,00 zł na jednego członka rodziny.

Za kwalifikowanie do udziału w Programie odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku  poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

Tutejszy Ośrodek  jest jednocześnie Organizacją Partnerską Lokalną  i jest odpowiedzialny za dystrybucję żywności osobom zakwalifikowanym do przyznania pomocy.

Pomoc żywnościowa będzie udzielana w planowanym okresie od grudnia 2023 do października 2024 r.

Wydawanie żywności odbywać się będzie w budynku GOSIR w Mokrzyskach,

przy ul. Kościelnej1.

Zainteresowanych tą formą pomocy zapraszamy do siedziby tut. Ośrodka – Brzesko, Mickiewicza 21

Bezpośredni link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu:  

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027