Aktualności


Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”.

Data:
Kategoria: Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku realizuje Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”. Ma on na celu zwiększenie dostępności wsparcia dla osób niepełnosprawnych przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Ośrodek w dalszym ciągu prowadzi nabór. Osoby zainteresowane pomocą asystenta mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr tel. 14 652 29 45 lub bezpośrednio u pracowników socjalnych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku, ul. Mickiewicza 21 w godz. 7:30 – 15:30

Program realizowany jest poprzez Galicyjską Fundację „Wsparcie, Integracja, Rozwój”, która poszukuje chętnych do świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

  1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
  2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 661 247 200  /pani Ewa Czyżewska/