Aktualności


Postepowanie w sprawie udzielenia zamówienia na usługi asystenta rodziny na rok 2021

Data:
Kategoria: Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku informuje, iż ogłoszono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na usługi asystenta rodziny na rok 2021. Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, poza ustawą PZP. Szczegóły zamówienia określa załączony SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOTY 30.000 EURO