Aktualności


DOSTAWA TONERU

Data:
Kategoria: Aktualności

Dotyczy: zapytania o cenę – DOSTAWA TONERU  

W związku z prowadzoną działalnością Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku kierując się zasadą konkurencyjności i efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o cenę, w celu rozeznania rynku i realizacji zamówienia pod nazwą: „DOSTAWA TONERU”, o zakresie i charakterze określonym poniżej:

„DOSTAWA TONERU”

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
  1. Toneru do drukarki HP Color LaserJet CP1515n- kolory czarny, żółty, niebieski i czerwony- symbol toneru CB 540- średnio 2200 kopii, 541,542,543     -średnio 1400 kopii       po 2 szt każdego koloru
  2. Toneru do drukarki HP LaserJet 1020-symbol toneru 12A— średnio 2000 kopii 24 szt
  3. Toneru do drukarki HP LaserJet 1505- symbol toneru 36A- średnio 2000 kopii 10 szt
  4. Toneru do drukarki HP LaserJet P1102- symbol toneru 85A- średnio 2000 kopii 10 szt
  5. Toneru do drukarki brother DCP-8070D- symbol toneru TN 3280 średnio 8000 kopii – 1 szt
  6. Toneru do drukarki brother HL 2250- symbol toneru TN 2220- średnio 2600 kopii 10 szt
  7. Toneru do drukarki Samsung M 2875 ND średnio 2600 kopii                    13 szt
  8. Torru do drukarki HP Pro400 M426- symbol toneru CF226x- średnio 9000 kopii- 3 szt

 

 1. Tonery muszą być fabrycznie nowe, nie mogą być prefabrykowane.
 2. Dostawca musi zapewnić serwis w przypadku uszkodzenia sprzętu, którego przyczyną jest materiał dostawcy, oraz gwarancję na cały okres użytkowania kartridża zarówno na toner jak na drukarkę, bez względu na gwarancję producenta. Wymiana uszkodzonego tonera musi nastąpić w ciągu 48 godzin.
 3. Dostawa bezpłatna obejmuje dostarczenie tonerów w ciągu 48 godzin pod adres Zamawiającego, rozładowanie i wniesienie do wskazanych pomieszczeń. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu roku 2020.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji dodatkowego zamówienia w granicach 20% podstawowego zamówienia. Mogą być również przesunięcia pomiędzy rodzajami tonerów.
 5. Zamawiający będzie na bieżąco zgłaszał konieczność dostarczenia danej partii toneru (średnio raz na kwartał).
 6. Dostawca zobowiązuje się również do bezpłatnego osobistego (nie przez kuriera) odebrania zużytych tonerów, wraz z dostarczeniem protokołu odbioru (karty odpadu).
 7. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie kryterium: cena – 70% ( cena najniższa = 70 pkt, pozostałe ceny według wzoru: (cena najniższa/cenę badaną) *70 pkt), darmowe czyszczenie drukarek-30% (tak=30 pkt, nie=0 pkt),
 8. Oferty cenowe na realizację powyższej dostawy prosimy przekazać pocztą zwrotną (drogą mailową na adres: fkmops@interia.pl) w terminie do 29-01-2020, godz. 09.00 według wzoru stanowiącego załącznik nr 1. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 14-66-315-83 w dni robocze w godzinach od 8.00- 15.00. Osoby do kontaktu: Marta Wasil, Anna Rogula.

MOPS w Brzesku informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i złożenie oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy na dostawę. MOPS w Brzesku po rozeznaniu skontaktuje się z wybranym dostawcą, w celu zawarcia umowy.

Załącznik nr 1