DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI

Data:
Autor:
Kategoria: Aktualności

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym /FEAD/, Podprogram 2016. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku jest dystrybutorem żywności dla osób z Gminy Brzesko w ramach czytaj dalej…

WAŻNE – CENTRALIZACJA VAT

Data:
Autor:
Kategoria: Aktualności

Szanowni Państwo, W związku z centralizacją rozliczeń VAT, z dniem 1 stycznia 2017 wszystkie faktury wystawiane do tej pory na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku muszą być wystawanie w następujący sposób: Nabywca: GMINA BRZESKO, czytaj dalej…

Świadczenia

Data:
Autor:
Kategoria: Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku informuje, iż formy i zasady przyznawania świadczeń z Pomocy Społecznej zawiera ustawa o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 r. tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze czytaj dalej…

Wolne miejsca w noclegowni

Data:
Autor:
Kategoria: Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku informuje, że dysponuje wolnymi miejscami w Noclegowni Dla Bezdomnych Mężczyzn w Brzesku, ul. Cegielniana 1, która jest czynna w godz. od 19:00 do 7:00. Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikiem czytaj dalej…

Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Data:
Autor:
Kategoria: Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku podjął działania mające na celu objęcie mieszkańców Gminy Brzesko pomocą w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej (FEAD) i ze środków krajowych czytaj dalej…

Zasiłek rodzinny

Data:
Autor:
Kategoria: Aktualności

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku informuje wszystkie osoby, które ubiegały się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dzieci urodzone w 2011r, a które w związku ze zmianą przepisów czytaj dalej…

Informacja 500+

Data:
Autor:
Kategoria: Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku informuje, iż 1 lipca upływa termin składania wniosków o świadczenie wychowawcze „Program Rodzina 500 +” aby dostać wyrównanie wstecz tj. od 1 kwietnia. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane czytaj dalej…

Informacja 500+

Data:
Autor:
Kategoria: Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku informuje, iż w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od dnia 28 kwietnia br. realizuje pierwsze wypłaty. Świadczenia wypłacane są w kasie czytaj dalej…