Aktualności


STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE BRZESKO NA LATA 2021 – 2026

Data:
Kategoria: Aktualności

Szanowni Państwo

W wyniku prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzesko na lata 2021-2026, oddajemy pod Państwa opinię przygotowany dokument. Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z jego treścią i przesłanie ewentualnych uwag za pomocą załączonego formularza drogą mailową na adres mops@brzesko.pl lub pocztą tradycyjną na adres 32-800 Brzesko ul. Mickiewicza 21 w terminie do 15.06.2021 roku

Obowiązek przygotowania w/w Strategii wynika z art. 16b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(t. j. Dz. U. z 2020r.  poz. 1876 z późn. zm.).

Formularz konsultacji społecznych

NOWA STRATEGIA – projekt