Aktualności


Informacja o zmianie karty osoby przyjętej do zakwaterowania w sprawie wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Data:
Kategoria: Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku informuje, iż w związku z wejściem w życie 1 listopada 2022r Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 października 2022r (Dz. U. 2022 poz. 2226) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, zmianie uległ załącznik do ww. wniosku tj. karta osoby przyjętej do zakwaterowania.

Wzór wniosku+załącznik, klauzula informacyjna