Aktualności


Zmiana wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Data:
Kategoria: Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku informuje, iż 2 maja 2023r w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2023r zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi. Zmianie uległ załącznik do ww. wniosku tj. karta osoby przyjętej do zakwaterowania. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia tj. 3 maja 2023r.

W załączniku:  wzór wniosku+karta osoby przyjętej do zakwaterowania, klauzula informacyjna.