Aktualności


Zapytanie cenowe – DOSTAWA OBIADÓW SENIOR+

Data:
Kategoria: Aktualności

W związku z prowadzoną działalnością Dziennego Domu Seniora, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku kierując się zasadą konkurencyjności i efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o cenę, w celu rozeznania rynku i realizacji zamówienia pod nazwą: „OBIADY SENIOR+”, o zakresie i charakterze określonym poniżej:

 

„OBIADY SENIOR+”

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa obiadów dla uczestników Dziennego Domu Seniora do miejsca działalności Zamawiającego tj. Brzesko, ul. Okocimska 44 .
  2. Obiady muszą być dostarczane codziennie w dni robocze dla 20 osób w okresie od 02-01-2020 do 31-12-2020.
  3. Zamawiający wymaga aby obiady dostarczane były w porze obiadowej w godz. 12.00-13.00.
  4. Obiady mają być dostarczane w termosach i muszą być urozmaicone w ciągu tygodnia. W przypadku dania jarskiego powinna być dodatkowo zupa.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości obiadów w przypadku braku chętnych 20 osób zrekrutowanych do uczestnictwa w zajęciach, oraz w przypadku czasowej nieobecności uczestników w szczególności z powodu choroby.
  6. Zamawiający będzie na bieżąco (dzień wcześniej) zgłaszał konieczność dostarczenia danej ilości obiadów.
  7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia obiadów dla określonej diety.
  8. Zamawiający wymaga aby Dostawca ustalał miesięczny jadłospis z uwzględnieniem alergenów i przekazywał Zamawiającemu. Dostawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
  9. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybarana na podstawie kryterium: cena 100%.
  10. Oferty cenowe na realizację powyższej dostawy prosimy przekazać pocztą zwrotną (drogą mailową na adres: fkmops@interia.pl) w terminie do 20-12-2019, godz. 12.00 według wzoru stanowiącego załącznik nr 1. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 14-66-315-83 w dni robocze w godzinach od 8.00- 15.00. Osoby do kontaktu: Marta Wasil, Anna Rogula.

MOPS w Brzesku informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i złożenie oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy na dostawę. MOPS w Brzesku po rozeznaniu skontaktuje się z wybranym dostawcą, w celu zawarcia umowy.

 

Dyrektor MOPS w Brzesku

mgr Bogusława Czyżycka – Paryło

załącznik