Aktualności


Realizacja Programu 500 Plus

Data:
Kategoria: Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku informuje, iż w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci od dnia 28 kwietnia br. realizuje pierwsze wypłaty.

Świadczenia wypłacane są w kasie tut. Ośrodka jak również na konta wskazane przez wnioskodawców. Aby doszło do wypłaty, wniosek o świadczenie musi przejść pozytywną weryfikację. Dopiero wówczas podjęta zostaje decyzja o przyznaniu świadczenia, która następnie trafia do wnioskodawcy. O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje kolejność ich wpłynięcia, niezależnie czy były składane osobiście czy drogą elektroniczną.

Wnioski wymagające dodatkowej weryfikacji, będą rozpatrywane nieco dłużej ze względu na konieczność pozyskania zaświadczeń o dochodach i ich przeliczeniu, jak również innych niezbędnych dokumentów. Przyjmowanie wniosków odbywa się sprawnie. Do chwili obecnej złożono 1700 wniosków. Ponadto informujemy, iż Burmistrz Brzeska wyznaczył dodatkowy punkt do przyjmowania wniosków o przedmiotowe świadczenie w Brzesku na ul. Kościuszki 4.