Aktualności


Projekt pn. „Pomocna dłoń”

Data:
Kategoria: Aktualności


https://www.pomocnadlon.mcm.net.pl/o-projekcie
Portal internetowy skierowany jest do opiekunów osób niesamodzielnych, który zawiera forum, materiały e-learningowe. Ponadto na portalu zawarte są informacje na temat organizacji opieki domowej, postępowania przy określonych chorobach, ośrodkach dziennej opieki i innych miejscach oferujących wsparcie osobom niesamodzielnym i ich opiekunom, możliwości dofinansowań oraz świadczeń. Portal umożliwia także kontakt opiekunów między sobą, tworząc wirtualną grupę wsparcia.
Głównym celem projektu jest organizowanie opieki nad osobami niesamodzielnymi jak najdłużej w miejscu zamieszkania w otoczeniu rodziny w trakcie realizacji projektu w okresie 07.2018-06.2023 ośrodka oferującego kompleksowe wsparcie dla opiekunów i osób niesamodzielnych mieszkających na terenie subregionu tarnowskiego.
Więcej informacji nt. projektu znajduję się na stronie internetowej
https://www.mcm.net.pl/pomocnadlon2/ lub telefonicznie 14 68 80 599.
Mając na względzie pomoc osobą niesamodzielnym zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w promocji projektu i zachęcania jego potencjalnych odbiorców do skorzystania z bezpłatnej pomocy.