Aktualności


Program „Brzeska Rodzina Trzy Plus”

Data:
Kategoria: Aktualności

Z myślą o wsparciu rodzin wielodzietnych Radni Gminy Brzesko 26 marca 2014r. przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Brzeska Rodzina Trzy Plus”.

Program ma na celu wsparcie i aktywizację rodzin, aby mogły korzystać z oferty kulturalnej i zajęć sportowych na terenie Gminy Brzesko. Skierowany jest do rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Brzesko mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Karta zniżek rodziny wydawana będzie na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dla każdego uprawnionego członka rodziny.

Wnioski o wydanie karty rodziny można składać od 01.05.2014 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzesku, ul. Mickiewicza 21 – Dział Świadczeń Rodzinnych lub Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku, Plac Targowy 10.

Aktualna oferta oraz wysokość aktualnie stosowanych zniżek ogłaszana będzie na bieżąco na stronach internetowych podmiotów je oferujących oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brzesku

Załączniki: