Aktualności


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Data:
Kategoria: Aktualności

Szanowni Państwo,

Starostwo Powiatowe w Brzesku informuj o przywróceniu od dnia 15 czerwca 2020 r. udzielania nieodpłatnych porad prawnych osobiście we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Brzeskiego.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Udzielanie porad prawnych odbywa się po umówieniu terminu wizyty pod numerem tel. 14 300 02 78 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30. (Szczegółowe informacje dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dostępne są na stronie internetowej www.powiatbrzeski.pl oraz w BIP Starostwa Powiatowego w Brzesku).

 

Należy pamiętać o stosowaniu się do reguł bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i rekomendacji Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

ZAKRYWANIU UST I NOSA

DEZYNFEKCJI RĄK (pojemnik wraz z płynem do dezynfekcji znajduje się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej)

ZACHOWANIU BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI

STAROSTA

                                                                                                                                            

     mgr Andrzej Potępa