Aktualności


INFORMACJA

Data:
Kategoria: Aktualności

Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła z przyczyn niezależnych od tut. Ośrodka nie zostanie wypłacona w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 24, ust. 14 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967).

Świadczenia pozytywnie rozpatrzone przez MOPS w Brzesku będą niezwłocznie wypłacane w chwili otrzymania środków finansowych od Wojewody Małopolskiego.