Aktualności


DOSTAWA PAPIERU

Data:
Kategoria: Aktualności

Dotyczy: zapytania o cenę- DOSTAWA PAPIERU

W związku z prowadzoną działalnością Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku kierując się zasadą konkurencyjności i efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o cenę, w celu rozeznania rynku i realizacji zamówienia pod nazwą: „DOSTAWA PAPIERU”, o zakresie i charakterze określonym poniżej:

 

„DOSTAWA PAPIERU”

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 400 ryz papieru kserograficznego formatu A4, do miejsca działalności Zamawiającego.
  2. Dane techniczne papieru kserograficznego: kolor: biały; stopień białości ≥ 146 CIE , gramatura: 80 g/m2,
  3. Dostarczony papier kserograficzny ma być zapakowany w kartonowe pudełka, po 5 ryz każde. Ryza powinna zawierać 500 sztuk kart papieru kserograficznego.
  4. Dostawa obejmuje dostarczenie papieru kserograficznego pod adres Zamawiającego, rozładowanie i wniesienie do wskazanych pomieszczeń.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji dodatkowego zamówienia w granicach 30% podstawowego zamówienia.
  6. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu roku 2020, w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia.
  7. Zamawiający będzie na bieżąco zgłaszał konieczność dostarczenia danej partii papieru (średnio raz na kwartał).
  8. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybarana na podstawie kryterium: cena 100%.
  9. Oferty cenowe na realizację powyższej dostawy prosimy przekazać pocztą zwrotną (drogą mailową na adres: fkmops@interia.pl) w terminie do 29-01-2020, godz. 09.00 według wzoru stanowiącego załącznik nr 1. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 14-66-315-83 w dni robocze w godzinach od 8.00- 15.00. Osoby do kontaktu: Marta Wasil, Anna Rogula.

MOPS w Brzesku informuje, iż zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i złożenie oferty nie jest równoznaczne z zawarciem umowy na dostawę. MOPS w Brzesku po rozeznaniu skontaktuje się z wybranym dostawcą, w celu zawarcia umowy.

ZAŁĄCZNIK nr 1