Aktualności


Asystent rodziny na rok 2023

Data:
Kategoria: Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku informuje, iż ogłoszono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na usługi asystenta rodziny na rok 2023. Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, poza ustawą PZP. Szczegóły zamówienia określa załączony SIWZ.

Ogłoszenie wraz załącznikami