Aktualności


18. edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” link

Aktualności Data publikacji 31 marca 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. MICKIEWICZA 21 32-800 BRZESKO    TEL. 14-66-315-83, FAX. 14-66-307-05   Przedmiot  zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa węgla kamiennego: sortyment orzech, bez miału, o wartości opałowej w stanie roboczym czytaj dalej…

Aktualności Data publikacji 17 marca 2021

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym /FEAD/, Podprogram 2020.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku jest dystrybutorem żywności dla  osób z Gminy Brzesko w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym /FEAD/, Podprogram 2020.  Organizatorem  przedsięwzięcia jest Miejski czytaj dalej…

Aktualności Data publikacji 09 lutego 2021

Drodzy Państwo !

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku rozpoczął prace nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brzesko na lata 2021-2026. Strategia wyznacza cele i niezbędne kierunki działań, których wdrożenie pozwoli na podjęcie prób rozwiązania problemów czytaj dalej…