Aktualności


18. edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” link

Aktualności Data publikacji 08 grudnia 2021

Asystent rodziny na rok 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku informuje, iż ogłoszono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na usługi asystenta rodziny na rok 2022. Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, poza ustawą PZP. Szczegóły zamówienia określa załączony czytaj dalej…

Aktualności Data publikacji 07 grudnia 2021

I N F O R M A C J A

Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Brzesku informuje, że dysponuje wolnymi miejscami w Noclegowni Dla Bezdomnych Mężczyzn w Brzesku, ul. Cegielniana 1/4, która jest czynna w godz. Od 19.00 do 7.00 rano. Zainteresowanych prosimy o kontakt czytaj dalej…

Aktualności Data publikacji 18 października 2021

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł, dla którego nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych

Nazwa i adres zamawiającego:Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku Mickiewicza 21 32-800 Brzesko poczta elektroniczna: mops@brzesko.plstrona internetowa: https://mops.brzesko.pl     Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr 1) na zadanie: pn. „Świadczenie w 2022 roku usług czytaj dalej…