WAŻNE!

Data:
Autor:
Kategoria: Aktualności
wazne

W związku z zaistniałą sytuacją wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa zaleca się kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Punktem świadczeń na ul. Kościuszki 4 za pomocą komunikacji telefonicznej i elektronicznej. Ośrodek przyjmuje czytaj dalej…

DOSTAWA WĘGLA – 2020

Data:
Autor:
Kategoria: Aktualności
dostawa-wegla-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady czytaj dalej…

DOSTAWA PAPIERU

Data:
Autor:
Kategoria: Aktualności
dostawa-papieru

Dotyczy: zapytania o cenę- DOSTAWA PAPIERU W związku z prowadzoną działalnością Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku kierując się zasadą konkurencyjności i efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o cenę, w celu rozeznania rynku i realizacji czytaj dalej…

DOSTAWA TONERU

Data:
Autor:
Kategoria: Aktualności
dostawa-toneru

Dotyczy: zapytania o cenę – DOSTAWA TONERU   W związku z prowadzoną działalnością Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku kierując się zasadą konkurencyjności i efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o cenę, w celu rozeznania rynku czytaj dalej…

Asystent rodziny

Data:
Autor:
Kategoria: Aktualności
asystent-rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku informuje, iż ogłoszono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na usługi asystenta rodziny na rok 2020. Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, poza ustawą PZP. Szczegóły zamówienia określa załączony czytaj dalej…