Aktualności


18. edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” link

Aktualności Data publikacji 13 marca 2020

WAŻNE!

W związku z zaistniałą sytuacją wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa zaleca się kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Punktem świadczeń na ul. Kościuszki 4 za pomocą komunikacji telefonicznej i elektronicznej. Ośrodek przyjmuje czytaj dalej…

Aktualności Data publikacji 11 marca 2020

DOSTAWA WĘGLA – 2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady czytaj dalej…

Aktualności Data publikacji 22 stycznia 2020

DOSTAWA PAPIERU

Dotyczy: zapytania o cenę- DOSTAWA PAPIERU W związku z prowadzoną działalnością Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku kierując się zasadą konkurencyjności i efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o cenę, w celu rozeznania rynku i realizacji czytaj dalej…

Aktualności Data publikacji 22 stycznia 2020

DOSTAWA TONERU

Dotyczy: zapytania o cenę – DOSTAWA TONERU   W związku z prowadzoną działalnością Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku kierując się zasadą konkurencyjności i efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o cenę, w celu rozeznania rynku czytaj dalej…

Aktualności Data publikacji 16 grudnia 2019

Asystent rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku informuje, iż ogłoszono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na usługi asystenta rodziny na rok 2020. Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, poza ustawą PZP. Szczegóły zamówienia określa załączony czytaj dalej…